„ჯიღაურას კოლექციაში დაცული ვაზის ჯიშების ამპელოგრაფიული კატალოგი“ გამოიცა

22 დეკემბერი, 2020 13:03 ეკონომიკა & ბიზნესისოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომლების ავტორობით, წიგნის „ჯიღაურას კოლექციაში დაცული ვაზის ჯიშების ამპელოგრაფიული კატალოგი“ I ნაწილი გამოიცა. წიგნში აღწერილია საქართველოს მევენახეობის ყველა რეგიონიდან შერჩეული ზოგიერთი წამყვანი და პერსპექტიული ქართული საღვინე ასევე სასუფრე ვაზის ჯიშების ამპელოგრაფიული, ენოლოგიური და ენოქიმიური მახასიათებლები.
ვაზის ჯიშების შესწავლა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის, აკადემიკოს სოლომონ ჩოლოყაშვილის სახელობის ჯიღაურას ეროვნულ კოლექციაში განხორციელდა, რომელიც ამპელოგრაფიული, სელექციური, აგროტექნოლოგიური და ენოლოგიური კვლევებისათვის საუკეთესო ადგილს წარმოადგენს.
წიგნში წარმოდგენილი ვაზის ჯიშების ამპელომეტრიული, კარპოლოგიური და სამეურნეო - ტექნოლოგიური მაჩვენებლების აღწერისათვის ავტორებმა, დოქტორმა, ლონდა მამასახლისაშვილმა და პროფესორმა, ლევან უჯმაჯურიძემ, ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის OIV (2007) ჰარმონიზებული დესკრიპტორები გამოიყენეს, რომლებიც Vitis-ის გვარის გენოტიპებისათვის მსოფლიოში აღიარებულ, თანამედროვე უნივერსალურ მეთოდებს წარმოადგენს. ნაშრომში, ვიზუალურ მასალასთან ერთად, ასახულია ისტორიული ინფორმაცია ჯიშების შესახებ, ადგილმდებარეობა კოლექციაში, მათი გავრცელების არეალი, ზოგადი მონაცემები და სხვ.
ჯიღაურას ეროვნულ კოლექციაში გრძელდება მოძიებული, აღდგენილი და დღემდე შეუსწავლელი ვაზის ჯიშების აღნიშნული მახასიათებლებით აღწერა. სამეცნიერო ნაშრომის სახით მათი შემდგომი გამოცემა, მომავალში, ეტაპობრივად იგეგმება.
წიგნი განკუთვნილია ფართო სპექტრის სამეცნიერო-სასწავლო, აკადემიური პერსონალის, კოლექციათა მენეჯერების, მევენახეების, დარგით დაინტერესებული პირებისთვის. ნაშრომი ამასთანავე მნიშვნელოვანი წვლილია ქართული ვაზის გენოფონდის დაცვა - პოპულარიზაციის კუთხით, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

წყარო:

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი / SRCA

თუ მომავალშიც გსურთ ჩვენი სიახლეების მიღება,             

                                მოიწონეთ "ეკონიუსი"


                                                ღვინო ყურძენი

ბოლო სიახლეები